27 Iunie 2018 In Stiri
06 iulie 2018 ora 10:30 Adunarea Generală a Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România şi adunarea reprezentanţilor parteneri în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern în şedinţă ordinară

În temeiul art. 24, alin 1, lit. a) - f), alin. 2, art. 26, art. 27, alin 1, alin 2, art.28, alin 1 - 5, art.29, art 30 şi art.31 alin 1 - 4 din Statutul Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România
luând în considerare necesitatea de organizare a activităţilor Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România, în anul 2018,
având în vedere importanţa prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din judeţul Olt,
apreciind importanţa dezvoltării satului românesc ca sat european şi creşterea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor,
preşedintele Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:
Art.1. (1) Se convoacă Adunarea Generală a Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România şi a reprezentanţilor parteneri în sistem de cooperare privind activitatea de audit public intern în şedinţă ordinară, vineri. 06 iulie 2018 la ora 10:30, în judeţul Olt, Municipiul Slatina, str. Grădişte, nr.15 (punct reper - Casa Căsătoriilor din Municipiul Slatina).
(2) Convocarea prevăzută la alin.(l) vizează, cu precădere:
1. Aprobarea raportului de activitate al Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România pe anul 2017;
Iniţiator: Gheorghe-Florin TIUTIU, preşedintele filialei;
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România;
Iniţiator: Gheorghe-Florin TIUTIU, preşedintele filialei;
3. Prezentarea activităţii de audit public intern desfăşurată în anul 2017 şi stabilirea noii cotizaţii lunare privind funcţionarea direcţiei de audit public intern înfiinţată în cadrul Filialei Judeţene Olt a A.Co.R.
Iniţiator: Gheorghe-Florin TIUTIU, preşedintele filialei şi Dan-lonuţ
RAICEA, director DAPI;
4. Prezentare proiect Politici alternative în economia socială;
Iniţiator: George CALOTĂ şi Cristina DRĂGĂNESCU;
5. Prezentare privind realizarea activităţii SOIM prin cooperare, similar celei de audit public intern;
Iniţiator: Ciprian Balş;
6. Diverse;
Art. 2. (1) La lucrările prevăzute la Art. 1 participă primarii, sau reprezentanţi ai acestora, ai comunelor membre ale Filialei Judeţene Olt a Asociaţiei Comunelor din România şi reprezentanţii parteneri în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern.
(2) Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa primarilor comunelor membre şi celorlalţi invitaţi, prin grija preşedintelui filialei judeţene Olt şi se publică pe pagina de internet a filialei judeţene Olt a ACoR.

Notă: Avem rugămintea confirmării participării la şedinţă până la data de 02 iulie 2018, ora 10:00 pentru organizarea sălii de conferinţă la numerele de telefon:
0722350614 - Florin-Gheorghe TIUTIU - Preşedintele Filialei Judeţene Oit a ACoR,
0744785294 - ILIE CHITEZ - Preşedinte Executiv şi
0746084107 - Dan-Ionuţ RAICEA - reprezenantul asociaţiei privind cooperarea pe activitatea de audit public intern.
Ești aici: Home Articole filtrate după dată: Iunie 2018