Super User

Super User

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.
Luni, 05 Februarie 2018 23:23

Prezentare Filiala Judeteana Olt a A.Co.R.

Filiala Județeană Olt este o structură teritorială a Asociației Comunelor din România.

Filiala este condusă de Florin-Gheorhe TIUTIU, primarul comunei Nicolae Titulescu președinte și Ilie CHITEZ, primarul comunei Bobicești, președinte executiv. Din Consiliul Director mai fac parte un secretar și trei membri.

Filiala are sediul social în comuna Nicolae Titulescu din județul Olt
Principalele obiective ale Filialei Județene Olt sunt să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunelor membre, să promoveze forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile: administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional, să organizeze, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, în baza unui acord de cooperare cu comunele/orașele din județul respectiv, activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Totodată, Filiala Județeană Olt își propune să creeze și să întrețină un sistem informațional integrat, să organizeze corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor, să participe împreună cu alte structuri asociative la realizarea de sarcini de interes comun, specifice comunelor și să realizeze acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes pentru comunele din județul respectiv sau pentru o parte dintre acestea.

Numai uniți în această structură asociativă, putem promova idealurile și principiile prevăzute în Cartea europeană a autonomiei locale și putem dezvolta programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune, putem implementa proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea localităților și putem să reprezentăm interesele comunităților locale în forurile legislative.

Asociația Comunelor din România a devenit o voce din ce în ce mai puternică în viața administrativă și socială a României, iar fiecare membru nou al Filialei Județene Olt înseamnă o recunoaștere a profesionalismului și implicării noastre în dezvoltarea comunelor.

Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, în cea de-a XXI-a sesiune ordinară, cu caracter aniversar, București, 18-21 februarie 2018

În perioada 18-21 februarie 2018, la Hotel Rin Grand, București, se va desfășura Adunarea generală a Asociației Comunelor din România în cea de-a XXI-a sesiune ordinară, cu caracter aniversar, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în ședință ordinară pe semestrul I/2018.

Atașăm următoarele documente:

1. DISPOZIȚIA Președintelui nr. 1 din 3 ianuarie 2018 privind convocarea Adunării generale în cea de-a XXI-a sesiune ordinară, cu caracter aniversar, precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe semestrul I/2018;

2. Ierarhia filialelor județene la indicatorul plata cotizației anuale pentru anul 2017, stabilită la 31.12.2017;

3. Fișa de înscriere;

4. Fișa de înscriere pentru conferirea trofeului și diplomei „Nicolae SABĂU”, ediția a XII-a;

5. Fișa de înscriere pentru conferirea ordinului, trofeului și diplomei „Corneliu LEU”, ediția a X-a;

6. Fișa de înscriere pentru conferirea ordinului, trofeului și diplomei „Ivan PATZAICHIN”, ediția a IV-a;

7. Fișa de înscriere pentru conferirea trofeului și diplomei „ZETEA”, ediția a II-a.
Joi, 01 Februarie 2018 13:48

Consiliul director

1. Florin Gheorghe Tiutiu - UATC Nicolae Titulescu
2. Chitez Ilie - UATC Bobicesti
3. Tudor Matei - UATC Oboga
4. Marin Vladut - UATC Birza
5. Ion Sorin Toma - UATC Movileni
6. Titi Peligrad - UATC Serbanesti
Marți, 16 Ianuarie 2018 19:23

Adunarea generala

NR. CRT.

 

UATC

 

HCL ADERARE A.CO.R.

 

      1.           

BALDOVINEŞTI

HCL NR. 28/30.05.2017

 

      2.           

BRÂNCOVENI

HCL NR.26/28.06.2018

 

      3.           

BĂBICIU

HCL NR. 5/29.01.2009

 

      4.           

BĂLTENI

HCL NR. 34/31.05.2017

 

      5.           

BĂRĂȘTI

HCL NR. 16/05.04.2011

 

      6.           

BÎRZA

HCL NR. 61/28.08.2017

 

      7.           

BOBICEŞTI

HCL NR. 27/29.05.2017

 

      8.           

BRASTAVĂŢU

HCL NR. 27/27.09.2012

 

      9.           

BREBENI

HCL NR. 23/31.07.2017

 

   10.           

BUCINIŞU

HCL NR. 19/31.05.2017

 

   11.           

CÂRLOGANI

HCL NR.

9/28.02.2019

 

   12.           

CEZIENI

HCL NR. 23/25.05.2017

 

   13.           

COLONEȘTI

HCL NR. 27/11.06.2018

 

   14.           

COTEANA

HCL NR. 28/29.05.2017

 

   15.           

CILIENI

HCL NR.

21/24.06.2019

 

   16.           

CORBU

HCL NR. 3/30.01.2008

 

   17.           

CURTIŞOARA

HCL NR. 06/22.03.2007

 

   18.           

CRÂMPOIA

HCL NR. 21/28.06.2018

 

   19.           

DĂNEASA

HCL NR.17/28.04.2017

 

   20.           

DEVESELU

HCL NR. 14/30.03.2007

 

   21.           

DOBREŢU

HCL NR. 15/31.05.2017

 

   22.           

DOBROSLOVENI

HCL NR. 49/09.07.2018

 

 

   23.           

DOBROTEASA

HCL NR. 25/26.05.2017

 

   24.           

DOBRUN

HCL NR. 41/31.05.2017

 

   25.           

DRĂGHICENI

HCL NR. 24/30.05.2017

 

   26.           

FĂGEŢELU

HCL NR. 23/24.08.2007

 

   27.           

FĂLCOIU

HCL NR. 18/31.05.2017

 

   28.           

FĂRCAŞELE

HCL NR. 30/22.05.2017

 

   29.           

GĂNEASA

HCL NR.

15/26.03.2019

 

   30.           

GĂVĂNEŞTI

HCL NR. 30/22.05.2017

 

   31.           

GIUVĂRĂŞTI

HCL NR. 14/29.09.2008

 

   32.           

GÎRCOV

HCL NR. 32/30.05.2017

 

   33.           

GOSTAVĂȚU

HCL NR. 14/28.03.2007

 

   34.           

GROJDIBODU

HCL NR. 40/31.05.2017

 

   35.           

GHIMPEȚENI

HCL NR. 24/29.12.2004

 

   36.           

GURA PADINII

HCL NR. 15/14.09.2012

 

   37.           

IANCA

HCL NR. 15/30.01.2007

 

   38.           

IANCU JIANU

HCL NR. 34/29.12.2004

 

   39.           

ICOANA

HCL NR. 9/26.03.2007

 

   40.           

IPOTEȘTI

HCL NR.

9/27.02.2019

 

   41.           

IZBICENI

HCL NR. 13/22.02.2001

 

   42.           

IZVOARELE

HCL NR. 15/31.05.2017

 

   43.           

LELEASCA

HCL NR. 23/30.05.2017

 

   44.           

MĂRUNŢEI

HCL NR. 20/22.05.2017

 

   45.           

MORUNGLAV

HCL NR. 21/22.05.2017

 

   46.           

MOVILENI

HCL NR.11/31.01.2018

 

   47.           

MILCOV

HCL NR. 17/16.04.2018

 

   48.           

MIHĂEȘTI

HCL NR.

16/28.02.2018

 

   49.           

NICOLAE TITULESCU

HCL NR. 15/27.08.2017

 

   50.           

OBÎRŞIA

HCL NR. 25/31.05.2017

 

   51.           

OBOGA

HCL NR. 31/31.08.2017

 

   52.           

OPORELU

HCL NR. 15/18.08.2017

 

   53.           

OPTAȘI-MĂGURA

HCL NR. 3/30.01.2008

 

   54.           

OSICA DE JOS

HCL NR. 42/30.05.2017

 

   55.           

OSICA DE SUS

HCL NR. 20/22.05.2017

 

   56.           

PERIEŢI

HCL NR. 12/31.05.2017

 

   57.           

PÎRŞCOVENI

HCL NR. 27/22.06.2017

 

   58.           

PLEȘOIU

HCL NR. 15/31.08.2012

 

   59.           

RADOMIREŞTI

HCL NR. 16/31.05.2017

 

   60.           

REDEA

HCL NR. 28/31.05.2017

 

   61.           

ROTUNDA

HCL NR.11/25.07.2012

 

   62.           

RUSĂNEŞTI

HCL NR. 11/24.05.2017

 

   63.           

SCĂRIŞOARA

HCL NR. 18/26.05.2017

 

   64.           

SCHITU

HCL NR. 27/30.06.2017

 

   65.           

SLATIOARA

HCL NR. 03/28/01/2005

 

   66.           

SEACA

HCL NR.

8/28.02.2019

 

   67.           

ȘERBĂNEȘTI

HCL NR.15/27.04.2007

 

   68.           

SPRÎNCENATA

HCL NR. 32/21.12.2011

 

   69.           

SÎMBUREȘTI

HCL NR. 7/31.03.2008

 

   70.           

STOENEŞTI

HCL NR. 30/29.05.2017

 

   71.           

STOICĂNEȘTI

HCL NR. 8/29.03.2007

 

   72.           

ŞOPÂRLIŢA

HCL NR. 28/31.05.2017

 

   73.           

ȘTEFAN CEL MARE

HCL NR.

15/31.03.2020

 

   74.           

TESLUI

HCL NR. 14/13.04.2017

 

   75.           

TIA MARE

HCL NR. 24/29.05.2017

 

   76.           

TOPANA

HCL NR. 14/31.05.2017

 

   77.           

TRAIAN

HCL NR.

52/31.10.2019

 

   78.           

VALEA MARE

HCL NR. 70/20.12.2017

 

   79.           

VĂDASTRA

HCL NR. 17/26.04.2018

 

   80.           

VĂLENI

HCL NR. 10/28.06.2018

 
 

   81.           

VERGULEASA

HCL NR. 24/31.05.2017

 

   82.           

VIŞINA

HCL NR. 33/31.07.2017

 

   83.           

VIŞINA – NOUA

HCL NR. 15/30.06.2017

 

   84.           

VITOMIREŞTI

HCL NR. 05/30.03.2007

 

   85.           

VÎLCELE

HCL NR. 25/29.05.2017

 

   86.           

VLĂDILA

HCL NR. 25/31.05.2017

 

   87.           

VOINEASA

HCL NR. 31/30.05.2017

 

   88.           

VULPENI

HCL NR. 26/22.05.2017

 

   89.           

VULTUREŞTI

HCL NR. 19/31.05.2017

 
Ești aici: Home Financiar Super User